Algemene Voorwaarden

Controlplus systeem

Het inschrijven voor de lessen en workshops kan enkel en alleen via het Controlplus systeem, de papieren kaarten zijn niet meer geldig.

Inschrijven

 • Vooraf inschrijven is verplicht. Je kan enkel en alleen inschrijven via het  Controlplus systeem.
 • Ben je ingeschreven voor wekelijkse lessen dan word je iedere week verwacht. Kan je niet komen dan verwittig je MINSTENS 3 UUR op voorhand via het Controlplus systeem (en niet via een andere weg). 
 • Verwittig je niet of niet tijdig dan wordt de les sowieso aangerekend.
 • Is een groep volzet kom je op de wachtlijst terecht. Controlplus zal je dan een bericht sturen als er plaats vrijkomt.. Kan je op dat ogenblik niet aansluiten laat dat meteen weten zodat we die plaats aan iemand anders kunnen geven en jou naam achteraan op de wachtlijst zetten.
 • Bij het inschrijven voor een workshop geldt je betaling als bevestiging van je inschrijving. Voor een workshop moet je minstens 24 uur op voorhand verwittigen als je niet kan komen.

Betalingen

 • Betalingen kan je doen via de webshop. Je kan ook bij aankomst in de les betalen met je bankkaart of cash.
 • Betaalde kaarten of workshops worden onder geen beding terugbetaald.
 • De kaarten zijn persoonlijk en kunnen niet aan iemand anders doorgegeven worden.
 • Betalingen voor workshops zijn persoonlijk en kunnen niet aan iemand anders doorgegeven worden.

De lessen zelf

 • De lessen beginnen en eindigen altijd stipt op de aangekondigde tijdstippen, zorg er dus voor dat je tijdig aanwezig bent om jezelf de tijd te geven om te "landen" voor je les.
 • Moet je nog een betaling of een overgang van kaart regelen, kom dan zeker wat op voorhand zodat we dat rustig kunnen regelen voor de les  begint.
 • Kom je te laat dan word je de toegang tot de les ontzegd en word je als afwezig beschouwd.
 • Zet alle toestellen die geluid kunnen maken of vibreren af. 
 • Praat niet met andere deelnemers tijdens de les. De lessen zijn bedoeld om tot rust te komen. Heb je een vraag over de yoga zelf, stel ze gerust aan je leraar.

Minimum deelnemers

 • Er is geen vereiste voor een minimum aantal deelnemers per groep, de les gaat sowieso door.
 • Blijkt een groep systematisch (te) weinig deelnemers te hebben zal die worden geannuleerd. Dit zal dan ruim op voorhand aan de deelnemers aangekondigd worden zodat aangekochte lessen nog kunnen opgebruikt worden.

Materiaal

 • PranaYoga stelt geschikte yogamatten ter beschikking voor iedereen. Iedere student maakt zijn/haar mat voor de les begint schoon met de hygiënische doekjes die door PranaYoga voorzien worden.
 • Gelieve de matjes, yogablokken en riemen met respect te behandelen en netjes op te bergen in de voorziene bakken na de les.
 • PranaYoga is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de studenten voor, tijdens of na de lessen.

Fysieke problemen

 • Volg tijdens de lessen de gegeven instructies zorgvuldig op, op die manier kan je veilig yoga beoefenen.
 • Heb je fysieke problemen licht dan de yogalerares VOOR de les in.
 • PranaYoga is niet verantwoordelijk voor enige blessures opgelopen door het niet correct opvolgen van de gegeven instructies.
 • Ben je zwanger, verwittig dan meteen ook de yogalerares. Je kan dan deelnemen aan de zachte yoga. De essentiële yoga mag niet beoefend worden tijdens de zwangerschap.
 • Ben je  ziek of geblesseerd en kan je voor langere tijd niet naar de les komen ben je verplicht van PranaYoga te informeren. Op die manier kan je beurtenkaart on hold gezet worden in afwachting dat je je deelname aan de lessen hervat.

Toegang tot de lessen

 • PranaYoga behoudt zich het recht voor om iemand de toegang tot de lessen te ontzeggen. Dit kan gebeuren in geval van wanbetaling of onaangepast gedrag.

GDPR en privacy: zie pagina privacy

Nieuwsbrief Privacy